sábado, 18 de abril de 2009

Espai Web de la Sèrie Digimundo (informació en català)


(1) Titulo: Abracadabra prospectiu: Visions possibles i desitjables del nostre futur social, del nostre avenir social
Descripció: El futur social també pot modelar-se. Les nostres presents accions i planificacions també influïen positivament o negativament sobre el nostre futur social. No deixem el nostre avenir social únicament en mans de l’interactuar espontani dels agents econòmics i dels actors polítics.
Lloc web: http://abracadabraprospectivo.blogspot.com/

(2) Titulo: Aportis per a una renovada estructura social
Descripció: La crisi internacional posa sobre el tapet els grans problemes del nostre temps: Pobresa, Inequidades entre països i entre persones, Especulació, Corrupció, Tràfic d’influències i peatges il•legals, Canvi climàtic, Narcotràfic i delictes de tot tipus i color, etcètera. Certament els diners és el gran distribuïdor de recursos, i sens dubte avui dia ho usem molt mal. Hem de substituir els actuals diners material i innominats, per diners digitals i nominatiu, per diners telemàtics i escriptural.
Lloc web: http://sociedadtelematica.blogspot.com/

(3) Titulo: Donem suport al Centre d’Estudis Joan Bardina
Descripció: Els problemes als quals avui dia s’enfronta la humanitat són tan complexos i de tal envergadura, que desanimen a qualsevol. Les forces constructives i la societat com a tal han assajat diverses solucions per a reduir l’impacte de les bombolles financeres, així com per a reduir la pobresa i la indigència, el narcotràfic, el contraban i especialment el tràfic d’armaments, la corrupció, les coimas i els suborns, els fraus, l’especulació, els cridats delictes comuns (robatoris, rapinyes, copaments, arravataments), etcètera, etcètera. Si bé cal reconèixer que aquí i allà s’han realitzat alguns avanços, i que de tant en tant s’han guanyat algunes batalles, en línies generals els resultats encara continuen sent molt magres, senyal que no han funcionat bé ni els nostres enfocaments ni les nostres maniobres ni les nostres estratègies. I llavors… Què fer? Com canviar l’actua estat de coses? És molt probable que les solucions es puguin donar amb major facilitat, si canviem en forma radical la nostra actual estructura sociofinancer de convivència, i aquesta modificació bé podria ser l’oportunament proposada per Agustí Chalaux de Subirà: Substitució dels actuals diners innominatiu per diners telemàtics i escriptural.
Lloc web: http://dinerotelematico.blogcindario.com/

(4) Titulo: Astrolabio social: Presentacions digitals i publicacions d’interès
Descripció: Avui dia Internet i les realitzacions digitals (llibres, presentacions, música, articles curts, notícies, vídeos, etcètera), s’han tornat cada vegada més i més populars, en alguna mesura desplaçant a concerts, conferències, publicacions tradicionals, escenificacions, etcètera. Òbviament cal donar la benvinguda a tots aquests nous mitjans, sense renegar per això dels emprendimientos tradicionals, els quals al materialitzar-se d’altra forma també estan introduint una molt interessant dimensió social.
Lloc web: http://astrolabiosocial.blogspot.com/

(5) Titulo: Centre d’Estudis Joan Bardina: Institució catalana de la qual s’escoltarà parlar cada vegada més
Descripció: Serà 2009 l'any del gran canvi? El temps ho dirà, el temps és el gran jutge, però si per ventura els diners telemàtics tenen futur, però si per ventura les idees d’Agustí Chalaux de Subirà tenen coherència i poden ser implementades en temps raonablement breus, no es trobi vostè entre els últims en assabentar-se.
Lloc web: http://bardina2009.blogspot.com/

(6) Titulo: Economia telemàtica a nivell internacional
Descripció: L’economia cada vegada més es recolza en la telemàtica, i als avantatges aportats per aquest millorat entorn relacional, també s’agreguen problemes i desafiaments. Les bombolles borsàries i especulatives no són el preu inevitable que hem de pagar per aquest progrés, sinó que de fet elles sorgeixen perquè són permeses per la normativa. I el mercat internacional no és un mer annex o apèndix dels diferents mercats nacionals o d’algun gran mercat nacional, sinó que en si mateix és un mercat substancialment distint, amb actors econòmics menys nombrosos que en el nivell nacional, i amb normatives operatives també bé diferenciades de les quals s’apliquen en el nivell nacional. Per tant l’economia internacional necessita i mereix moneda pròpia.
Lloc web: http://economotronica.blogspot.com/

(7) Titulo: L'imperialisme monetari dels Estats Units d’America
Descripció: Anàlisi sobre els possibles usos dels diners telemàtics en les economies nacionals i també a nivell internacional. A través dels cridats Acords de Bretton Woods, Estats Units ha imposat la seva pròpia moneda nacional com moneda internacional. I certament això és un abús i una injustícia. I certament això perjudica fonamentalment a les economies emergents. I certament això beneficia enormement a l’economia nord-americana.
Lloc web: http://monetarismo.ngblogs.com.uy/

(8) Titulo: Fòrum d’intercanvi i debat sobre els diners telemàtics
Descripció: Fòrum obert per a l’anàlisi dialèctica de les llums i les ombres d’aquesta nova eina financera a la qual comencem a cridar moneda telemàtica. Els diners telemàtics té possibilitats potencials de radical transformació de les nostres relacions de convivència.
Lloc web: http://dinerotelematico.blogspot.com/

(9) Titulo: Fòrum Social Virtual Mundial FSVM
Descripció: Estratègies per al segle XXI: Sensibilitat social i realisme social… sensibilitat social i realisme social i una bona dosi de sentit comú… és el que està faltant en aquest món des de fa massa temps…
Lloc web: http://fsvmsiglo21.blogspot.com/

(10) Titulo: Grup Carlos J Cúdita i Ciberteca Cúdita
Descripció: Espai web de presentació i coordinació dels weblogs i llocs web de la sèrie Digimundo.
Lloc web: http://grupocudita.blogspot.com/

(11) Titulo: Idees i reflexions per al segle XXI
Descripció: El segle que s’inicia sens dubte serà molt diferent quant a paradigmes i a estratègies de supervivència, i el present espai web pretén constituir-se en un fòrum obert a l’intercanvi d’idees i de propostes, envers aquesta pràctica poder millor entendre el futur proper, envers aquesta pràctica poder millor imaginar el futur proper.
Lloc web: http://siglo21ideas.blogspot.com/

(12) Titulo: Imaginant el futur social des de la creu del sud: Entre tots modelem el nostre avenir
Descripció: Can anyone predict what's coming next? Have you looked into your crystal ball? Pot vostè predir el que vindrà? Té vostè la bola de cristall? Unim-nos en la concepció d’una societat possible i desitjable, i marquem un rumb que apunti a aquesta nova realitat. Així veurem el miracle de la profecia autocumplida.
Lloc web: http://cudita2009.blogspot.com/

(13) Titulo: Literatura d’afeccionats
Descripció: La literatura no és un mer passatemps al que es pugui adherir com lector o com escriptor, sinó que és una importantíssima eina de pensament, de reflexió, i d’acció.
Lloc web: http://digi-literator.blogspot.com/

(14) Titulo: Literatura per a aficionats
Descripció: Els apassionats de la bona literatura, es manifesten com aplicats lectors d’obres de consagrats escriptors, i també com escriptors de documents literaris propis. Aquest és el camí seguit per l’administrador d’aquest espai web, qui aquí plasma les seves pròpies realitzacions literàries, així com les seves reflexions sobre diverses temàtiques d’interès actual.
Lloc web: http://digiliterator.blogspot.com/

(15) Titulo: Minuts fora: Revolució jurídic-legislativa
Descripció: Importants reformes haurien de ser introduïdes en el sistema legislatiu i en l’administració de justícia, per a així adaptar la nostra organització soci-institucional a la utilització dels diners telemàtics. Les idees d’Agustí Chalaux de Subirà s’obren pas i s’engrandeixen. Aviat veurem el contracte digital, i un agilitat procediment judicial quant al compliment de proves.
Lloc web: http://minutosafuera.blogspot.com/

(16) Titulo: Necessitem crear un bancor telemàtic
Descripció: Les idees de l’economista Lord John Maynard Keynes encara tenen plena vigència. El Projecto Bancor d’aquest destacat pensador del segle XX, convenientment maquillado amb adequades eines telemàtiques, bé podria ser la solució que es necessita per a un millor ordenament econòmic-financer a nivell mundial.
Lloc web: http://bancortelematico.wordpress.com/

(17) Titulo: Patapúfate prospectiu: Imaginant i construint un futur social desitjable
Descripció: La pròpia raça humana és mestra de la seva destinació, però òbviament per a obtenir bons resultats, no és qüestió d’estar oposant-se uns a uns altres i estar discutint uns amb uns altres. Hem de posar-nos d’acord sobre un projecte social possible i desitjable, i llavors tots junts hem d’actuar en conseqüència.
Lloc web: http://patapufateprospectivo.blogspot.com/

(18) Titulo: Perfil de Juan Carlos Anselmi Elissalde
Descripció: Dades generals de la persona: estudis realitzats, docència exercida, experiència laboral, publicacions realitzades, línies d’investigació, dades de família, etcètera.
Lloc web: http://jcanselmielissalde.spaces.live.com/

(19) Titulo: Popurrí prospectiu: Una nova concepció sociocultural, una nova organització social
Descripció: La nostra societat ja no aguanta els contrasentits i els excessos que se succeïxen diàriament. Hem de repensar la nostra estructura social.
Lloc web: http://popurriprospectivo.blogspot.com/

(20) Titulo: Reflexions i consells sobre compumàtica
Descripció: Avui dia és imprescindible ser un usuari competent quant als sistemes informàtics, a risc de quedar postergat i radiat en aquesta societat telemàtica del segle XXI. En aquest espai web s’ofereixen cursets curts i informacions d’interès per als usuaris de les computadores, i aquí també s’inclouen alguns documents de qüestionament i anàlisis referents a aquesta nova estructura social que fa un ús intensiu dels equips de processament de dades.
Lloc web: http://compu-osfera.blogspot.com/

(21) Titulo: Sort i sagacitat Barack Hussein Obama
Descripció: Un mandatari afro americanot ha estat triat per a ocupar la butaca presidencial en la Casa Blanca. Això desperta esperances i buida incerteses. Sort i sagacitat en la vostra gestió President Barack Hussein Obama.
Lloc web: http://presidentebarack.blogspot.com/

(22) Titulo: Tinta i paper, tinta i paper i assecant
Descripció: Espai d’intercanvi i debat per a escriptors aficionats, per a escriptors no professionals i analistes no professionals i pensadors independents.
Lloc web: http://tintaypapelysecante.blogspot.com/

(23) Titulo: Trinitraque prospectiu: Un món just i solidari també és possible
Descripció: Cert, podrien esmentar-se molts casos exemplars de persones que han dedicat la seva vida a l’assistència social i a intentar llegar-nos un món millor. Fem homenatge a tots ells en la persona de Ann Dunham (29 novembre 1942 - 7 novembre 1995), admirable dona que recentment va adquirir notorietat per ser ella la mare de Barack Hussein Obama. Humilment inclino el meu cap en reconeixement a tots aquests exemples de vida, però si bé els objectius per ells esgrimits em subjuguen, no estic disposat a recórrer un camí similar. Com enginyer, desitjo actuar amb molta major eficiència i repercussió.
Lloc web: http://trinitraqueprospectivo.blogspot.com/

(24) Titulo: Triquitraca prospectiu: Visions d’un món millor, més just, més solidari, més equitatiu
Descripció: El futur també es modela. El futur també es construïx. El futur és fruit de les decisions individuals i dels paradigmes movilizadores del temps present. El futur està en les nostres mans.
Lloc web: http://triquitracaprospectivo.blogspot.com/

(25) Titulo: I efectivament, el Centre Joan Bardina pugues canviar les nostres vides
Descripció: Amb tota evidència, el projecte social original d’Agustí Chalaux de Subirà, té una molt sana potencialitat intrínseca que, en cas de ser aplicat, bé podria induir un molt adequat ordenament social i financer en la nostra societat. I això possiblement podria canviar les nostres vides, i això probablement podria modificar en forma substantiva les nostres respectives existències.
Lloc web: http://bardina.bloguez.com/

No hay comentarios: